Avís Legal

.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), WINE RETAIL SL informa que és titular del lloc web https:// devicatala.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, WINE RETAIL SL informa de les següents dades: El titular d'aquest lloc web és WINE RETAIL SL, amb CIF B67008441 i domicili social en CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005, BARCELONA , inscrita al Registre Mercantil, en el tom 45949, foli 130, full b 503887 inscripció ....... l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: hola@devicatala.cat

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de WINE RETAIL SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de WINE RETAIL SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de WINE RETAIL SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per WINE RETAIL SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per WINE RETAIL SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

WINE RETAIL SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
WINE RETAIL SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, WINE RETAIL SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

WINE RETAIL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de WINE RETAIL SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per WINE RETAIL SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de WINE RETAIL SL amb CIF B67008441 i domicili social situat a CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC- 2 08005, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, WINE RETAIL SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.
WINE RETAIL SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que WINE RETAIL SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic hola@devicatala.cat Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre WINE RETAIL SL i l'usuari.
WINE RETAIL SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

WINE RETAIL SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de WINE RETAIL SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de WINE RETAIL SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de WINE RETAIL SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de WINE RETAIL SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

WINE RETAIL SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. WINE RETAIL SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), WINE RETAIL SL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de WINE RETAIL SL: CIF: B67008441
DIRECCIÓ: CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005, BARCELONA
CORREU ELECTRÒNIC: hola@devicatala.cat
DOMINI WEB: https://devicatal.cat

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per WINE RETAIL SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa en unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

WINE RETAIL SL té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant WINE RETAIL SL, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de WINE RETAIL SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de WINE RETAIL SL.

WINE RETAIL SL realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de WINE RETAIL SL. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de WINE RETAIL SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , WINE RETAIL SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, poden sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
WINE RETAIL SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.  L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de WINE RETAIL SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

WINE RETAIL SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

WINE RETAIL SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI- CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de WINE RETAIL SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Instagram: http: / /instagram.com/about/legal/privacy/

de conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), WINE RETAIL SL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de WINE RETAIL SL:
CIF: B67008441
DIRECCIÓ: CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005, BARCELONA
CORREU ELECTRÒNIC: hola@devicatala.cat
DOMINI WEB: https://devicatala.cat/

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per WINE RETAIL SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. en unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil .
L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
WINE RETAIL SL té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.
En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant WINE RETAIL SL, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de WINE RETAIL SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de WINE RETAIL SL.

WINE RETAIL SL realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de WINE RETAIL SL. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de WINE RETAIL SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , WINE RETAIL SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
WINE RETAIL SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de WINE RETAIL SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

WINE RETAIL SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

WINE RETAIL SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI- CE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de WINE RETAIL SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ • Twitter: https://twitter.com/privacy • Instagram: http: / /instagram.com/about/legal/privacy/