Condicions de compra

.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://devicatala.cat és propietat de WINE RETAIL SL amb CIF B67008441 i adreça fiscal en CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005, BARCELONA, actuant comercialment sota la marca WINE RETAIL SL.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre WINE RETAIL SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

WINE RETAIL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, WINE RETAIL SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és VENDA DE VINS.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de WINE RETAIL SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra botiga online. És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, WINE RETAIL SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat , amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, WINE RETAIL SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l'adreça CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005 , BARCELONA o mitjançant el correu electrònic hola@devicatala.cat

l'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no poden cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb WINE RETAIL SL al telèfon d'atenció al client 935.195.280 o mitjançant el correu electrònic hola@devicatala.cat Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.


Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent WINE RETAIL SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, WINE RETAIL SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.


Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant.

El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.


Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia legal del proveïdor del mateix. WINE RETAIL SL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se al establiment de WINE RETAIL SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a hola@devicatala.cat o als punts establerts pel mateix proveïdor . En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 935195280 o mitjançant el correu electrònic hola@devicatala.cat


Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

WINE RETAIL SL realitza enviaments a Espanya Península i Illes i Europa. Les despeses d'enviament s'aplicaran en funció de la zona d'enviament, mida i pes. S'han d'especificar abans de finalitzar la comanda.
En WINE RETAIL SL no hi ha compra mínima, si no, que la comanda màxim ha de ser de 49 kg, per a comandes superiors el client haurà de posar-se en contacte amb nosaltres.


Execució de la comanda

WINE RETAIL SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 48-72 hores, a partir del pagament de la comanda. No es realitzaran lliuraments els dissabtes, diumenges i festius. L'horari de lliurament serà de 8:30 hores a 19:00 hores. El repartiment de productes es realitza a través d'ASM.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:


- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer ). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de WINE RETAIL SL. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de WINE RETAIL SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.


- Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de WINE RETAIL SL. És molt important que en fer la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo. Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per fax, o per e-mail hola@devicatala.cat. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència. Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, WINE RETAIL SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra del mateix. Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec del client.

La disponibilitat dels productes oferts per WINE RETAIL SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que WINE RETAIL SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, WINE RETAIL SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. WINE RETAIL SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per WINE RETAIL SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.


Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 935195280, dirigint-se al correu electrònic hola@devicatala.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ÀTIC-2 08005, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment. Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.


La devolució

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, remosquejarem el seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

La recollida dels productes retornats s'encarregarà WINE RETAIL SL, tot i que els costos de devolució seran assumides pel client.


Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

WINE RETAIL SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.


Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant WINE RETAIL SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La WINE RETAIL SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de WINE RETAIL SL està situat en CARRER MARIÀ AGUILÓ 88 ATIC-2 08005, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic hola@devicatala.cat.


Jurisdicció

Així mateix, WINE RETAIL SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. WINE RETAIL SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.